Tid og struktur

Dette blir en praktisk gjennomgang av de ulike hjelpemidlene i forhold til struktur, oversikt, påminning og planlegging . Dette er hjelpemidler som kan være til nytte ved en rekke kognitive vansker.

Vi tar i hovedsak for oss hjelpemidler på rammeavtalen for Kalendere og planleggingssystemer.

Vi vil vise frem løsningene:

Cognita Klokka

Mobilize Me

TimeFlex

PlaNet

Påmelding