Super Core

Super Core er et oppsett i Grid 3 som gir rask tilgang til de mest brukte ordene, organisert på en måte som gir mening, for å hjelpe deg med å finne ordene du trenger.

Hva er Super Core?

Vokabularet gir rask tilgang til de mest brukte ordene, organisert på en måte som gir mening, for å hjelpe deg med å finne ordene du trenger.

Super Core finnes i 2 varianter, barn og ungdom/voksne med vokabular tilpasset deretter.

Ved å ha kjernevokabularet alltid tilgjengelig vil en raskt kunne få sagt det en vil på en grammatikalsk riktig måte.
Kjernevokabular er ord vi bruker hele tiden i forskjellige situasjoner og utgjør ca 80% av ordene vi sier.

Hvordan får jeg tilgang på Super Core?

Har du allerede Grid, kan du enkelt laste det ned ved å legge til oppsett og søke opp Super Core.

Agenda

Vi vil gi dere en rask innføring og si noe om hva Super Core er, hvem det passer for og vise dere noen av de brilliante funksjonene som finnes i programmet.

Påmelding

Meld deg på via linken under. Passer ikke datoen? Send en mail til gro.solveig@cognita.no for å finne en annen dato