SPOT

Statpeds årlige konferanse om teknologi og spesialpedagogikk.

Statpeds årlige konferanse om teknologi og spesialpedagogikk.

Årets tema:

Tilgjengelig teknologi – for mulighet og mangfold!

SPOT er en praktisk konferanse som skal inspirere, gi oversikt og øke kompetansen. Målgruppe: Ansatte i skole og barnehage, skoleledere, PP-tjeneste, fagpersoner ved universiteter, høgskoler og i helsesektoren.

Mer informasjon og påmelding