Redigering i Grid 3 – tekstbaserte oppsett

Nytt kurs! I dette webinaret har vi fokus på redigering i tekstbaserte oppsett som Rask Prat og Tekst Prat.

Nytt kurs!

I dette webinaret har vi fokus på redigering i tekstbaserte oppsett og vil også vise noen av spesialfunksjonene som ligger tilgjengelig i Rask Prat oppsettet.

Målgruppe

Kurset er rettet mot ansatte i førstelinjetjenesten, habiliteringstjenesten, fagsentre, pårørende, skole og barnehage.

Påmelding

Meld deg på via linken under. Passer ikke datoen? Send en mail til gro.solveig@cognita.no for å finne en annen dato