Planet

PlaNet er et strukturverktøy som setter hverdagen i system

PlaNet er en app som er laget for personer som ønsker å være selvstendige, men kan ha behov for å få hjelp ved noen situasjoner. Planet finnes for Apple og Android, og fungerer like godt på smarttelefon og nettbrett som i nettleseren.

Det er mulig å velge om brukeren kun skal ha oversikt over aktivitetene, eller om han/ hun får være med å planlegge og redigere aktiviteter.

PlaNet er et strukturverktøy som setter hverdagen i system

Hvem passer kurset for?

Kurset er for deg som vil bli bedre kjent med Planet, eller allerede benytter det og har behov for litt innføring.

Påmelding

Meld deg på via linken under. Passer ikke datoen? Send en mail til gro@cognita.no for å finne en annen dato