NORDIC WELFARE TECHNO – 2023

Kongressen gir plass til dialog og debatt, strategi- og perspektivtenkning og erfaringsutveksling. Videre fokuseres det på trender og utfordringer, og den innovasjon som er nødvendig i morgendagens nordiske kommuner.

Vi ser på kongressen som den naturlige møteplass for alle som er involvert i utviklingen av velferdsteknologi, for å få ny kunnskap, får å utvikle eget nettverk, men kanskje også for å bli inspirert!
Velkommen!