IBG – modul 1

IBG står for Interaktiv beboerguide og er en digital oppslagstavle og kommunikasjonsystem laget for personer med kognitiv svikt.

Velkommen til webinar om IBG (Interaktiv BeboerGuide).

Velferdsteknologiløsningen IBG bidrar til økt mestring, medvirkning og selvstendighet i hverdagen for personer med kognitiv svikt, deres pårørende og støttepersoner. Store skjermer i fellesarealer bidrar til god oversikt over hverdagen og blir et sosialt samlingspunkt.

Appene som medfølger løsningen har til hensikt å hjelpe  bruker til å bli aktør i eget liv. Her blir korktavlen historie.

På den måten forenkler og effektivisererer IBG informasjon og kommunikasjon mellom beboere, deres støttepersoner og pårørende.

Utviklet sammen med danske kommuner. Forenklet system for kommunikasjon og oversikt i hverdagen.

Vi går gjennom modulene og dere får se hvordan systemet er satt sammen.

Agenda

  • Litt om Cognita
  • Målgruppen
  • Systemet – hvordan er systemet bygget opp?
  • Modulene
  • Eksempler fra IBG i bruk
  • Hvordan jobber vi med implementering?

Målet med webinaret er å gi en innføring slik at man sitter igjen med en god oversikt over hva IBG er, hvordan det fungerer og hvilket utbytte man kan få av å ta i bruk et slikt system.

Vi tilbyr også modul 2 om IBG. Da går vi gjennom appene som følger med systemet. Meld deg på her

Påmelding

Meld deg på via linken under. Passer ikke datoen? Send en mail til gro@cognita.no for å finne en annen dato.