IBG – en innføring

IBG, Interaktiv Beboerguide, er en velferdsteknologiløsning som fremmer egne valg, bidrar til egenmestring og selvstendighet, samtidig som det forenkler dialog og administrasjon for ansatte.

IBG, Interaktiv Beboerguide, er en velferdsteknologiløsning som fremmer egne valg, bidrar til egenmestring og selvstendighet, samtidig som det forenkler dialog og administrasjon for ansatte.

Store skjermer i fellesarealer gir god oversikt over hverdagen og blir et sosialt samlingspunkt. Hva er av aktiviteter? Hvem er på jobb? Osv.

Appene som hører til løsningen har til hensikt å hjelpe bruker bl.a å få oversikt over egen hverdag .

Vi går gjennom modulene og dere får se hvordan systemet er satt sammen.

Les mer om hvordan IBG blir brukt hos ulike bofellesskap i disse artiklene:
IBG i Skjåk kommune
IBG hos Signo Vivo
Boligparken Ahorn
IBG hos ELEV

Agenda

  • Målgruppen
  • Systemet – hvordan er systemet bygget opp?
  • Appen Basis for beboere
  • Appen Basis for ansatte
  • Appen Connect for pårørende
  • Modulene
  • Eksempler fra IBG i bruk

Målet med webinaret er å gi en innføring over hva IBG for den enkelte er, hvordan det fungerer og hvilket utbytte man kan få av å ta i bruk et slikt system både for bruker, ansatte og pårørende.

Påmelding

Meld deg på via linken under. Passer ikke datoen? Send en mail til gro@cognita.no for å finne en annen dato