Hjelpemiddelmessen i Bergen

Velkommen til Hjelpemiddelmessen i Bergen

Velkommen!

På messen får du nyttig informasjon om ulike hjelpemidler for blant annet bevegelse, kommunikasjon, syn og hørsel.

Hovedmålgruppene

• Barn, ungdom, voksne og eldre med nedsatt funksjonsevne

• Foreldre og foresatte

• Ergoterapeuter, fysioterapeuter og pedagoger

• Ansatte ved sykehus, sykehjem, avlastningsboliger og dagtilbud

• Ansatte i barnehage og skole

• Videregående helsefagutdanning

• Alle som jobber med personer med nedsatt funksjonsevne