Hjelpemiddelmesse Midt-Norge

Velkommen til Hjelpemiddelmesse i Midt-Norge!

Velkommen!

Midt-Norsk Hjelpemiddelmesse arrangeres av Norges Handikapforbund Trøndelag og avholdes for niende gang. Messa er blitt en viktig møteplass og arena for utstilling av nye og kjente produkter/tjenester.

Hovedmålgruppene

• Barn, ungdom, voksne og eldre med nedsatt funksjonsevne

• Foreldre og foresatte

• Ergoterapeuter, fysioterapeuter og pedagoger

• Ansatte ved sykehus, sykehjem, avlastningsboliger og dagtilbud

• Ansatte i barnehage og skole

• Videregående helsefagutdanning

• Alle som jobber med personer med nedsatt funksjonsevne

Gratis parkering og gratis inngang!