Grid 3 Workshop

Minimumskrav for å delta på kurset er at man har gjennomført    og brukt de grunnleggende funksjonene i Grid 3.  Påmeldte    kan ikke klassifiseres som «nybegynnere». Opplæringsvideoer finnes på youtube. Disse skal være sett gjennom før påmelding.

 Lenke til opplæringsvideoer:

https://www.youtube.com/watch?v=0kR_Y5tfrZc

 

På kurset

– Få informasjon om egenskapene til produktet.
– Oppsett som finnes i programvaren.
– Gå inn på enkel redigering i felleskap.
– Lunsj
– Kort om motivasjon, metodebruk og praktiske løsninger
– Ansvarsområder og support
– Problemløsning i felleskap
– Avsluttes med arbeid med eget oppsett

Målgruppe 

Logopeder, spesialpedagoger, lærere, assistenter, ergoterapeuter, foresatte, vernepleiere og andre som jobber rundt personer med behov for ASK.

Praktisk informasjon

Ta med egen PC med oppdatert versjon av programvaren. Dersom noen har problemer med å oppdatere, ta kontakt med Cognita teknisk support på telefon 22 12 14 50.

Påmelding