Grid 3: våre produkter

Vi vil i dette webinaret gå gjennom hele spekteret av våre kommunikasjonsløsninger innenfor både Grid 3 og Grid for iPad enheter.

Agenda

Vi vil i dette webinaret gå gjennom hele spekteret av våre kommunikasjonsløsninger innenfor både Grid 3 og Grid for iPad enheter.

Vi går også gjennom forskjellen på Grid 3 og Grid for iPad.

Målgruppe

Kurset er rettet mot ansatte i førstelinjetjenesten, habiliteringstjenesten, fagsentre, pårørende, skole og barnehage.

Etter endt webinar vil man sitte igjen med en god oversikt over Cognita sine kommunikasjonsløsninger og være i stand til å ta et valg av hvilken løsning som passer best for brukeren.

Påmelding

Meld deg på via linken under. Passer ikke datoen? Send en mail til lene@cognita.no for å finne en annen dato

Agenda

Vi vil i dette webinaret gå gjennom hele spekteret av våre kommunikasjonsløsninger innenfor både Grid 3 og Grid for iPad enheter.

Vi går også gjennom forskjellen på Grid 3 og Grid for iPad.

Målgruppe

Kurset er rettet mot ansatte i førstelinjetjenesten, habiliteringstjenesten, fagsentre, pårørende, skole og barnehage.

Etter endt webinar vil man sitte igjen med en god oversikt over Cognita sine kommunikasjonsløsninger og være i stand til å ta et valg av hvilken løsning som passer best for brukeren.

Påmelding

Meld deg på via linken under. Passer ikke datoen? Send en mail til lene@cognita.no for å finne en annen dato

Meld deg på via linken under. Passer ikke datoen? Send en mail til lene@cognita.no for å finne en annen dato