Grid 3 innstillinger – modul 3

Vi tar for oss innstillinger i Grid 3 i detalj der vi har hovedvekt på de mest aktuelle innstillingene.

Ingen personer er like, og derfor kan Grid 3 enkelt tilpasses individuelt til hver bruker. Du kan redigere og justere ferdige oppsett eller bygge helt nye.

Agenda

I dette webinaret går vi gjennom innstillinger i Grid 3.

Vi tar for oss innstillinger i detalj der vi har hovedvekt på de mest aktuelle innstillingene.
Valg av talesyntese, hastighet på tale, innstillinger i forhold til ordprediksjon osv.

Hvem bør melde seg på?

Kurset er egnet for alle som ønsker å lære seg Grid 3, eller som kan det delvis. Vi tilpasser kurset til både fagpersoner og pårørende.

Ved endt webinar vil man ha en god oversikt over hvilke valgmuligheter som finnes av innstillinger i Grid 3.

Vi oppfordrer til at dere sender spesifike spørsmål til rudi@cognita.no i forkant av kurset.

Påmelding

Meld deg på via linken under. Passer ikke datoen? Send en mail til rudi@cognita.no for å finne en annen dato