Grid 3: hvilket oppsett passer for meg?

Hvilke oppsett finnes i Grid 3, og hvordan går jeg frem for å finne det som passer best til mine behov?

Innhold

Grid 3 er et digitalt verktøyprogram for personer med behov for ASK (Alternativ og supplerende kommunikasjon) 
Vi kommer i dette webinaret til gå gjennom de vanligste og mest populære kommunikasjonsoppsettene i Grid 3, og hva du skal tenke på når du skal velge oppsett for deg, din bruker eller nærmeste.

Tilpasning for hver enkelt

Vi er veldig stolte av å ha kommunikasjonsoppsett som har brukerens livsløpsperspektiv i fokus. Vi har utviklet kommunikasjonsløsninger for en bred brukergruppe – fra de som har behov for enkle symboloppsett til de med behov for avanserte tekstoppsett.

Les mer om Grid 3 her

Målgruppe

Kurset er rettet mot ansatte i førstelinjetjenesten, habiliteringstjenesten, fagsentre, pårørende, skole og barnehage.

Du får mulighet til å stille anonyme spørsmål på slutten av webinaret

Påmelding

Meld deg på via linken under. Passer ikke datoen? Send en mail til gro.solveig@cognita.no for å finne en annen dato