Grid 3 grunnkurs

Kurset vil gi en grunnleggende innføring i ASK verktøyprogram Grid 3 og programmets funksjonalitet og muligheter. Kurset er rettet mot ansatte i 1.linjetjenesten, habiliteringstjenesten, fagsentre, pårørende, skole og barnehage.

Kurset legger opp til en del egenaktivitet. Ta med egen PC med ferdig installert programvare. Hjelpemiddelsentralen har noe låneutstyr, gi beskjed via påmeldingen om dere trenger å låne utstyr eller har behov for noe ekstra tilrettelegging.

Fremmøte senest kl. 9:15. Kurset begynner presist.
Kurset er gratis. Mat kan kjøpes i kantinen, kun kort

Påmelding