Utviklingshemming

Utviklingshemming er en tilstand med mangelfull utvikling på flere områder.

Utviklingshemming gir forskjellige konsekvenser fra person til person, men det innebærer alltid en grad av varig nedsatt kognitiv funksjon og vansker med å fungere i hverdagen.

Begrepet «kognitiv funksjon» beskriver evnen til å oppfatte, vurdere, bearbeide, lagre, gjenhente og handle målrettet i forhold til informasjon fra omgivelsene.

Barn og ungdom som er utviklingshemmet kan ha behov for hjelp og tilrettelegging på ulike områder og tidspunkt i livet, slik at de skal kunne oppleve mestring og god livskvalitet.

Kognisjonhjelpemidler dreier seg ofte om planer og klokker, veiledere og påminnere. Påminnere er ikke fordi utviklingshemmede har dårlig hukommelse, men det kan avhjelpe sviktende oppmerksomhet og bidra til konsentrasjon. Cognita klokka er en elektronisk dagsplan som gir god og strukturert oversikt og bidrar til forståelse av tidsbegrep som vi gjerne bruker. Konkretisering er et nøkkelord i hjelpemidler for personer med utviklinghemming. Cognitass er en mer avansert løsning som gir flere funksjonsmuligheter, bl.a. veiledere som handlingskjeder og støtte til enkelt å finne værmelding og bilder i album. For den vanskelige beregning av tid, kan TidViser bidra til å konkretisere hvor lenge det er til eller hvor lenge jeg skal holde på med en aktivitet. Når det gjelder støtte til å kommunisere kan en Gridpad være bra.

 

Mer om Utviklingshemming:

NFU Norsk Forbund for Utviklingshemmede: http://www.nfunorge.org/

LUPE Landsforbundet for utviklingshemmede:http://www.landsforbundet-lupe.no/

helsnorge.no: https://helsenorge.no/sykdom/hjerne-og-nerver/utviklingshemming-hos-barn-og-unge