Ryggmarksbrokk

Ryggmargsbrokk medfører nedsatt funksjon i områder hvor nerveforsyningen er forstyrret, fra brokket og ned, med varierende grad av lammelser, tap av smerte- og berøringssansen

Personer med ryggmargsbrokk og/ eller hydrocephalus kan få kognitive funksjons-forstyrrelser og lærevansker i varierende grad.