Parkinsons sykdom

Parkinsonisme er en samlebetegnelse på en rekke kroniske nevrologiske sykdommer som ligner på hverandre, og som kjennetegnes ved at de særlig gir problemer knyttet til bevegelser og bevegelighet. Parkinsons sykdom (PS) er den vanligste av disse sykdommene. Hovedsymptomene er stivhet (rigiditet), skjelving (tremor) og langsomme bevegelser (akinisi). 

Demenssymptomer er blant de symptomene det er vanskeligst å behandle. I senere faser av sykdommen er det derfor ofte denne typen plager som fører til størst funksjonssvikt.

Fra egen erfaring kan vi bekrefte at Cognitass Kognisjon kan være et godt hjelpemiddel for kommunikasjon både nært og fjernt, og bruk av kjente bilder kan være med å avklare og avhjelpe vanskelige situasjoner.

Mer om Parkinsons sykdom:

Norges Parkinsonforbund:https://parkinson.no/om-parkinson/om-parkinsons-sykdom

Helsenorge.no: https://helsenorge.no/sykdom/hjerne-og-nerver/parkinsonssykdom