Oppstått hjerneskade voksne

Ervervet hjerneskade hos voksne er en skade som oppstår i en normalt utviklet hjerne i voksen alder. Det er stor variasjon i følgene av en slik skade, alt etter skadens årsak, omfang og hvilke deler av hjernen som rammes. Vi har omtalt hjerneslag og demenssykdommer, men ulykker og andre sykdommer kan også forårsake funksjonsnedsettelser innenfor kommunikasjon og kognisjon.

Det er vesentlig ved valg av hjelpemiddel for denne gruppen at respekten for personenes kompetanse og identitet blir hensyntatt. Hjelpemidler utviklet for barn er sjelden hensiktsmessig uten tilpassing.

Valg av hjelpemiddel er avhengig av funksjonsnivå og tidligere IT kompetanse. Ta kontakt, så hjelper vi deg så godt vi kan. Har ikke vi løsningen som passer for dere, anbefaler vi andre leverandører som kan være til nytte.