Fragilt-X

Fragilt X-syndrom antas å være den hyppigste arvelige årsak til psykisk utviklingshemning.

Betegnelsen fragilt X kommer av kromosomfenomenet: X-kromosomet er skjørt. Den psykiske utviklingshemningen og de andre symptomene skyldes mangel på et bestemt protein (eggehvitestoff) som kalles FMR-1. 

Personer med fragilt X viser varierende grad av utviklingshemning og fungerer fra det normale til dypt psykisk utviklingshemmede med autistiske trekk. Typiske psykiske trekk er mangel på konsentrasjon, hyperaktivitet og lett avledbarhet. De er ofte sky og engstelige for nye situasjoner. Lærevansker er en hyppig følgetilstand av syndromet, og de har ofte en dårligere språkforståelse enn andre.

Mer om Fragilt-X syndrom;

Foreningen for Fragilt X-syndrom: http://frax.no/web/

FRAMBU: http://www.frambu.no/fragilt-x-syndrom