Epilepsi

Et epileptisk anfall er et uttrykk for en forbigående funksjonsforstyrrelse i hjernen. Denne skyldes en plutselig og ukontrollert forstyrrelse av hjernebarkens elektriske aktivitet.

Epilepsi er ikke en sykdom, men et symptom på forskjellige tilstander som har det til felles at de leder til en anfallsvis funksjonsforstyrrelse i hjernen.

Alle mennesker kan i prinsippet få et epileptisk anfall under spesielle påkjenninger eller ved visse sykdommer. Personer med epilepsi har en lavere anfallsterskel enn andre, og har derfor en tendens til gjentatte anfall.

Cognita Enkel Fallalarm er en fallalarm som varsler automatisk og angir posisjon ved et fall eller epileptisk anfall.