Downs Syndrom

De aller fleste med Downs syndrom har en utviklingshemming.

Downs syndrom er til nå den mest vanlige enkeltstående årsak til utviklingshemming. Graden av utviklingshemming varierer. Omfanget av andre vansker varierer også, som for eksempel

hjertefeil

syn- og hørselsvansker

forsinket bevegelsesutvikling

lav spenning i muskulatur

lærevansker

kommunikasjons- og språkvansker

Cognita Klokka er den beste starten på å forstå tid og struktur. Visualisering og konkretisering er viktig for denne gruppen. Senere kan man gå videre med Mobilize Me eller Cognitass.

GridPad kan være en god støtte til kommunikasjon.

Mer om Downs syndrom:

Norsk Nettverk For Down Syndrom: http://www.nnds.no/

Helsenorge.no: https://helsenorge.no/sykdom/hjerne-og-nerver/downs-syndom

Ole_cognita klokka

Ole og klokka

Les mer