CP

Cerebral Parese omfatter flere tilstander. Felles for disse er at de deler av hjernen som styrer kroppens muskler ikke fungerer normalt.

En del barn har også språkforsinkelser, lærevansker, nedsatt hørsel, redusert syn og epilepsi.

For bevegelsesvanskene kan våre alternative måter å betjene datautstyr være en hjelp. Trådløs joystickmus, Quha hodemus samt øyestyring kan være aktuelle løsninger.

For språkutvikling gir Minspeak og Gridpad gode muligheter.  Begge er tilrettelagt for betjening med alternative musløsninger.

Cognita Enkel Fallalarm for utebruk kan være nyttig for de som har epilepsi og vil ha mulighet til å bevege seg utendørs alene. Varsling av epileptiske anfall øker trygghet både for brukeren og for nærpersoner.

Mer om CP:

CP-foreningen http://www.cp.no/

Helsenorge.no https://helsenorge.no/sykdom/hjerne-og-nerver/cerebral-parese-barn-og-ungdom