Autisme

Diagnoser innen autismespekterforstyrrelser omfatter diagnoser som barneautisme, Asperger syndrom, atypiske former for autisme og psykisk utviklingshemming med autistiske trekk.

Behovet for plan, oversikt og struktur er vesentlig for hele denne gruppen. Hjelpemidler som Cognita klokka, Mobilize Me og PlaNet gir god oversikt og støtte til tidsrelaterte aktiviteter og kan hjelpe til å få hverdagen til å gå opp.

Hvis ventetid eller et tidsintervall er vanskelig å forholde seg til, kan TidViser gi visuell støtte til å beregne tiden.

Som støtte til kommunikasjon er Minspeak og Gridpad GO gode løsninger som gir utviklingsmuligheter.

Cognitass har vi god erfaring med for utviklingshemmede med autistiske trekk.

For eldre barn og ungdom med normalt gode intellektuelle evner og språk kan ulike metoder brukes for å trene på å forstå sosiale situasjoner, forstå egne og andres følelsesuttrykk, samt selvforståelse. Her kan kognitiv affektiv trening som KAT-kassen (Attwood, Callesen og Møller Nielsen) være til hjelp.

Mer om autismespekterforstyrrelser:

Autismeforeningen: https://autismeforeningen.no/

Helsenorge.no: https://helsenorge.no/sykdom/psykiske-lidelser/utviklingsforstyrrelser/autisme