ALS (Amyotrofisk Lateral Sklerose)

Ved ALS skjer en gradvis svekkelse og tap av nerveceller som har til oppgave å bringe signaler fra hjernen til musklene. Dette tapet av nerveceller rammer både hjernen, hjernestammen og ryggmargen. Musklene som mister sin nerveforsyning blir gradvis svakere og tynnere.

For personer med bulbær ALS kan en GridPad med tastatur og syntetisk tale være det første kommunikasjonshjelpemiddelet. Det er viktig å bygge opp ordforrådet og så kunne ta det med i mer tilpassede maskinløsninger som gjør det mulig å betjene maskinen med alternativ mus som QuHa og øyestyring etterhvert.

Ved spinal ALS kan betjening av datamaskin og omgivelsestyring løses med Gridpad skjermtastatur og omgivelseskontroll.  Denne kan betjenes med trådløs joystickmus, QuHa eller øyestyring.

Mer om ALS:

helsnorge.no: https://helsenorge.no/sykdom/hjerne-og-nerver/als