Afasi

Afasi er språkforstyrrelse som følge av sykdom eller skade i hjernen.

Afasi innebærer vansker med både å bruke og å oppfatte språk, og vansker med å lese og skrive.

Siden afasi er en oppstått skade er det viktig at kommunikasjons-hjelpemidlene er tilpasset voksne mennesker. Riktig ordletings-strategi er en viktig forutsetning for å kunne nyttiggjøre seg av et hjelpemiddel. Cognitass Afasi tar utgangspunkt i bruk av klokke, kalender og vanlige søk på en datamaskin.

GridPad Touch 10 kommer med forslag til ferdige kommunikasjonsoppsett etter ulike ordletingsstrategier.

Mer om afasi:

Afasiforeningen: www.afasi.no

CO5_orig
Artikkel

En verdig samtale

Det at du ikke kan snakke, betyr ikke at du ikke har noe å si.

Les mer