AD/HD

Diagnosen AD/HD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder.

Diagnosen AD/HD dekker tre ulike tilstander:

AD/HD uoppmerksom type. Hovedutfordringen er oppmerksomhetssvikt med manglende konsentrasjon.

AD/HD hyperaktiv type. Hovedutforingen er selve aktivitetsnivået og manglende impulskontroll.

AD/HD kombinert type er den vanligste typen og dekker begge overnevnte utfordringer.

Det er like stor spredning i forhold til intelligens og kognitiv fungering som i normalbefolkningen.

Utfordringene som kan bli mindre med hjelpemidler er støtte til å gjennomføre aktiviteter og å beregne tid. Mobilize Me og PlaNet kan avhjelpe noen situasjoner og TidViser kan hjelpe med å holde konsentrasjonen i et tidsintervall.

Mer om AD/HD:

ADHD Norge: http://adhdnorge.no/

helsenorge.no: https://helsenorge.no/sykdom/psykiske-lidelser/utviklingsforstyrrelser/adhd#Mestring-av-ADHD