PCS, Symbolstix og Widgit i Super Core

Vi har hørt på tilbakemeldingen deres og jobbet hardt for å få symbolbibliotekene PCS, Symbolstix og Widgit tilgjengelig i oppsettet Super Core i Grid 3!

PCS, Symbolstix og Widgit i Super Core

Super Core er et symbolbasert kommunikasjonssystem, bygd opp rundt kjernevokabularet vårt og laget for å hjelpe ASK-brukere til å lykkes med sin symbolkommunikasjon.

Kort intro om Super Core

Flere symbolbibliotek

Super Core oppsettet kommer nå i 3 varianter; du kan velge om du vil bruke SymbolStix, Widgit, eller PCS symboler.

Super Core SymbolStix vil foreløpig ligge som standard i Grid 3, men følgende kan lastes ned fra Online Grids: Super Core Widgit og Super Core PCS.

Hvor får jeg tak i Super Core?

Oppsettene vil være tilgjengelig i starten av oktober via Online Grids.

Super Core for barn eller ungdom/ voksne
Husk at med Super Core kan du velge vokabular basert på alder