Oppdatering i PlaNet

Denne uken kom en ny oppdatering av PlaNet. Den største nyheten er at du får nå inkludert høytlesningsfunksjonen. Alle tekster kan leses høyt ved å trykke på høyttalersymbolet.

Oppdatering i PlaNet
Hjelp ved ordblindhet

Ved kognitiv svikt kan også ordblindhet forekomme. Derfor er opplesingsfunksjonen prioritert i utviklingen av PlaNet. På den måten blir PlaNet anvendelig for alle som har behov for et strukturverktøy i hverdagen!

Opplesingsfunksjonen kan hjelpe brukeren til å både lese tekst noen andre har lagt inn, men det kan også være en korrekturmulighet for brukeren selv. Det kan jo være vanskelig å vite om man har stavet et ord helt riktig eller brukt riktig bøyningsform. Opplesingsfunksjonen er derfor nok et steg på veien for å bli mer selvstendig.

Funksjonen finnes i dag for titler og aktivitetsbeskrvielser, men vil også være tilgjengelig for øvrige tekstfelt i løpet av kommende oppdateringer.

 

Vi du prøve PlaNet gratis i 30 dager?

Gå til denne siden og fyll ut skjemaet