Oppdatering i PlaNet

Når du oppdaterer PlaNet til siste versjon vil du får flere nye, fine funksjoner!

Oppdatering i PlaNet

Utviklerne i Mobilize Me , som utvikler PlaNet, har samarbeidet med Horsens kommune i Danmark som har brukt PlaNet lenge og har etterspurt flere funksjoner som kan gjøre det enklere og raskere for både brukere og fagpersoner å bruke verktøyet

Hva er Planet?

PlaNet er en app som er laget for personer som ønsker å være selvstendige, men kan ha behov for å få hjelp ved noen situasjoner.

Planet består av tre deler:

  1. Oversiktlig dagsplan og kalender som skaper oversikt og struktur, og tilbyr støtte til de aktivitetene som er spesielt utfordrende for hovedpersonen.
  2. Chat-funksjon som gjør at hjelpen er nær. Meldingen går ut til de som er i støtteapparatet som er tilknyttet brukerens profil.
  3. Målstyring med hovedmål og delmål. Personlige utviklingsmål lagres i appen så brukeren kan jobbe med dem på eget initiativ eller med støttepersoner. Både bruker og støttepersoner kan kommentere og gi rating.

Hva er nytt?

  • “I dag” knapp så du kan raskt komme tilbake til dagens plan.
  • Ny scrolle-bar som gjør det lettere å skifte mellom måneder
  • Mulighet for å planlegge et helt år frem i tid
  • Hopp lett mellom ukene med små piler

Gratis prøvelisens

Har du lyst til å prøve PlaNet kan du få tak i en gratis prøvelisens på våre hjemmesider. Meld deg også på et av våre kurs om hjelpemidler for kognitiv svikt om du vil lære mer.