Ny kollega!

Ny kollega!

Si hei til Thomas Haile.

Bakgrunn

Thomas er utdannet ergoterapeut og har en master i folkehelsevitenskap. Han har jobbet som ergoterapeut i flere bofelleskap innen rus og psykiatri. Thomas er veldig opptatt av at alle mennesker i samfunnet skal oppleve mestring og verdi. Og det er vi veldig glade for!

Kontaktinfo

Du kan nå Thomas på mail thomas@cognita.no eller telefon 992 75 581