Jeg kan SE at jeg forbedrer meg!

Inntil nylig hadde Niels-Erik Hansen vanskeligheter med å komme ut av døren, huske å komme på jobb og møte opp til avtalt tid. Så ble han IT-agent og tester av LiMo appen – og så tok det plutselig fart!

Skrevet av: Agnete Vestergaard-Kristensen

Jeg kan SE at jeg forbedrer meg!

Mål i hverdagen

LiMo har som formål å motivere brukere med kognitiv svikt til å oppnå mål i hverdagen.

Det er et teknologisk redskap hvor brukeren og de pedagogiske støttepersonene sammen lager mål. Fysisk ligger det i struturverktøyet PlaNet, som er brukerens kalendersystem. LiMo fungerer også uten PlaNet.

«Jeg har alarmer i appen. Det er veldig bra at den minner oss på ting vi skal. For eksempel har jeg brukt den for å komme tidsnok på jobb», sier han og fortsetter:

«Det går veldig bra å komme på jobb nå, så nå bruker jeg PlaNet til å legge inn oppgaver inn i min kalender» forteller Niels-Erik Hansen som samtidig holder et øye med og vurderer sin egen fremgang og utvikling gjennom LiMo-modulen.

Niels-Erik har bodd på Peder Lykkes Vei utenfor København i knappe fem år. Han har sterke IT kunnskaper og har derfor landet ansvaret for all IT på dagsenteret som ligger i Tomatveien.

«Jeg er veldig glad for det. Akkurat nå jobber jeg med fem nettbrett som jeg skal oppdatere og lage nye apple ID på. De skal nullstilles, fordi han som hadde dem tidligere ikke er her mer.»

En, to…fem stjerner!

Nå som det jobbes med utviklingsmål i LiMo har Niels-Erik fattet større interesse for å komme på jobb i tide og jobbe med andre mål. Før var hans personlige mål lagret på en datamaskin kun personalet hadde tilgang til. Da syns han det var vanskelig å motivere seg for å jobbe med målene . Og vanskelig å huske på det når han var klar for å ta fatt i det.

Niels-Erik bruker LiMo ca tre ganger i uken. Da bruker han det innebyggede stjernesystemet for å vurdere egen innsats.

«Fem stjerner betyr at jeg kom før avtalte tidspunkt. Fire stjerner betyr at jeg kom til tiden, tre stjerner betyr at jeg kom for sent en gang. To stjerner er at jeg har vært syk og en stjerne bestyr at jeg glemte å si at jeg var syk.»

Stjernesystemet avspeiler ikke bra eller dårlig. En stjerne må ikke bli et dårlig stempel. Det skal heller symbolisere; hvordan kan vi komme oss videre herfra?

Lonni Frederiksen, pedagog.

«En stjerne skal ikke bety at du er dårlig til noe. Det skal heller være en tankevekker og oppmuntre til undring – hvordan kommer vi oss videre? Det skapes ikke utvikling om det blir for negativt. Vi snakker anerkjennende om hva som har skjedd den siste uken og hva vi tenker om neste uke» forteller pedagog Lonni Frederiksen.

Hun og pedagogstudent Jonas Pagaard hansen på botilbudet utenfor København mener at utfordringen ligger oftest i å møte tidsnok fremfor å ikke finne veien. Å ha struktur i jobben. De har sett at blant annet Niels -Erik har blitt langt mer uavhengig av personalet etter at han fikk sin smarttelefon med LiMo.

Pedagog Lonni Frederiksen og pedagogstudent Jonas Pagaard Hansen

Med ærlighet kommer man lengst

Hver uke går Niels-Erik gjennom PlaNet sammen med sin pedagog. I dag er det Jonas som er med.

Jonas: Vi skal fylle inn stjerner i dag. Hvordan har det gått den siste uken?

Niels-Erik: Denne uken har jeg jobbet mandag, onsdag og fredag

Jonas: Har du kommet tidsnok alle dagene?

Niels-Erik: Jeg skal ha fire stjerner., Nei, jeg vil rette det til 3 stjerner, for jeg kom for sent i går.

«Jeg er nok litt streng mot meg selv, men det er viktig å være ærlig»

Og det er ingen tvil å spore hos ham: LiMo har gjort livet lettere. Jeg kan SE at jeg forbedrer meg hele tide. Det er kult!» Sier 30-åringen.