Noen drømmer om det du tar for gitt

Velferdsteknologi i Norge handler hovedsakelig om å flytte info om brukeren til støttepersonale. Nå skal ny teknologi sørge for å gi info til brukeren for å oppnå selvstendighet og mestring for å delta i samfunnet og ta en større del i eget liv.

Velferdsteknologi er et etablert begrep i Norge og kommunene ruster seg for pågang av pleietrengende i årene som kommer. Fokus hos mange er IT-systemer, alarmberedskap og medisinsk avstandsoppfølging for å holde oversikt over beboerne som er pleietrengende. Cognita lanserer nå et dansk system, IBG, som sørger for at brukeren er i fokus og får mulighet til å ta mer kontroll over sitt eget liv og oppnå egenmestring.

Noen drømmer om det du tar for gitt
Mestringsteknologi

Vi kaller det mestringsteknologi

daglig leder i Cognita, Hilde Falck-Andersen.

Med IBG blir moderne teknologi tilgjengelig for brukeren og sørger for at brukeren selv tar aktive valg i eget liv: hvilke aktiviteter han eller hun vil være med på, hvilke måltider de skal spise og oversikt over hvem som er tilgjengelig av hjelpepersonale, og mye annet. I motsetning til at helsepersonell tar disse valgene for dem.

Å kunne gi brukeren denne muligheten vil inspirere til egenutvikling, selvstendighet og mestring. På denne måten kan flere klare seg mer på egenhånd og få hjelp via noen få tastetrykk eller en videosamtale.

Innovasjon fra Danmark

Da danskene tok for seg velferdsteknologi noen år tilbake, spurte de kommunene hva det viktigste er for å lykkes med velferdsteknologi. Svaret var entydig: at brukerens behov blir ivaretatt.

På bakgrunn av dette har det danske firmaet ProReact utviklet IBG (Interaktiv beboer guide).

IBG ble til da vi innså at det ikke fantes noen skreddersydde løsninger for mennesker med kognitive utfordringer. De kunne ikke selv hente ut informasjon og kommunisere. Videre var det heller ingen løsninger som var samlet i ett brukergrensesnitt. Vi utviklet derfor vår egen interaktive oppslagstavle som ble testet i boliger i samarbeide med beboerne, og som fort viste seg å skape stor verdi for beboere og personale

– Jeppe Slot Stauning, Daglig leder IBG Danmark 

IBG

IBG står for Interaktiv beboerguide og er en digital oppslagstavle og tilhørende kommunikasjonssystem laget for mennesker med kognitiv svikt.

Løsningen er laget for felleskapsboliger, botilbud og avdelinger for personer med kognitiv svikt, utviklingsvansker eller med spesielle behov for oppfølging.

IBG er et effektivt og trygt informasjonssystem for beboere, personale og pårørende. Formålet med systemet er å sørge for aktiv deltagelse for beboerne, forenkle samhandling og effektivisere administrasjon.

Behovet for et system

Cognita har utviklet personlige hjelpemidler siden 1985 og har erfart hvor viktig det er å involvere støttepersoner og pårørende i et system for å få optimal utbytte av hjelpemiddelet. Det er nettopp dette IBG gjør – sørger for selvstendighet og mestring for brukeren, forenkler administrasjon for støttepersoner og gir pårørende en kanal for deltagelse og engasjement.

IBG blir administrert via Manager – et enkelt og intuitivt program for støttepersonell. Hver enkelt brukers profil kan tilrettelegges og justeres etter behov.

Signo Vivo

1. Mars 2019 ble IBG lansert for første gang i Norge, hos Signo Vivo i Andebu. Miljøterapeut Annicken Lauritzen (32) er prosjektleder. Hun er førskolelærer med tilleggsutdanning i helse- og velferdsteknologi.

De interaktive storskjermene er montert i 5 av bofellesskapene til Signo Vivo. Signo Grantoppen, som er en avdeling for tilrettelagt arbeid, har i tillegg to skjermer. Denne fordelingen sørger for relevant informasjon både hjemme og på jobb.

– Dette skal bli veldig bra for brukerne våre. De blir også mindre avhengig av personalet når de får informasjonen direkte via IBG, forteller Lauritzen. Hun legger til:

Jeg gleder meg til å se hvilke resultater dette kommunikasjonshjelpemiddelet gir, og jeg forventer positive brukeropplevelser.

Ivrige beboere da Signo Vivo lanserte IBG 1. mars