Hjelpemidler løser ikke alt – men det åpner en del dører

Tenk deg et liv der du ikke kan velge hvor du bor, et liv der du ikke kan velge hvem du bor sammen med, og der du ikke får frihet til å inngå et romantisk forhold med den du vil. Tenk deg et liv der du ikke får delta i arbeidslivet og der du har lite mulighet til å skaffe deg en vanlig inntekt. Kvaliteten på utdanningen din blir nedprioritert, og du kan bare drømme om å delta i fritidsaktiviteter slik alle andre gjør.

Hjelpemidler løser ikke alt – men det åpner en del dører

Slik starter forsker Veerle Garrels sin blogg som setter søkelyset på forskning rundt og med personer med utviklingshemming, og hvordan vi kan bidra til å fremme et godt liv for dem.

Hun trekker frem mange viktige poenger – hvordan fordommer preger vår behandling av utviklingshemmede. Hvordan vi setter begrensninger på vegne av dem – spesielt i forhold til selvbestemmelse og mestring. Hvorfor skal vi sette grenser for målene andre vil nå? Begrense tilgangen på informasjon som gir mulighet for valg?

Hjelpemidler løser ikke alt, men det åpner en del dører

Et hjelpemiddel kan hjelpe en person å gå, komme seg fremover, huske å ta medisinene sine til riktig tid. Hjelp til å overleve.

Men å leve er jo så mye mer. Et hjelpemiddel kan i disse dager gi en tydelig oversikt over dagen din, så du stresser mindre enn du må. Bekymrer deg mindre enn du må. Sånn som PlaNet gjør. Få oversikt over dagens gjøremål på en enkel og grei måte, uten unødvendige symboler eller ikoner. PlaNet er laget for de som er i ferd med å gå over i en ny livsfase. De kan skrive og lese (til en viss grad), ønsker å være selvstendige og klare seg selv, men har behov for støtte i hverdagen. Dette kan være i ny jobbsituasjon, overgang fra en skole til en annen eller andre hendelser som kan gi utfordringer men også kan gi gleder for enkeltmenneske.

PlaNet – kalender, chat og målstyring

Et hjelpemiddel kan hjelpe deg å styre målene dine – sånn som LiMo gjør for Niels-Erik. Han kan SE at han forbedrer seg. Han blir motivert til å møte tidsnok på jobb, til å øke ambisjonsnivået – når han er klar for det. Til å skape en bedre dialog med sine støttepersoner. Til å føle at han bidrar og mestrer!

LiMo – målstyring

Forenkling og individuell tilpasning

Et hjelpemiddel kan åpne dører for muligheter vi ikke visste var der. For muligheter du og jeg tar for gitt, men som personer med kognitiv svikt ikke kan manøvrere seg frem til i systemer som er hyllevare. Informasjonen må forenkles og presenteres så den blir forståelig for personen det gjelder. Sånn som IBG gjør.

IBG er en digital oppslagstavle som viser den mest relevant informasjonen i et bofellesskap, tilrettelagt arbeidsplass eller dagsenter. Og det er når alle disse stedene kobles sammen at systemet kommer til sin rett og informasjonens kraft blir sterkest. Det arrangeres dansekurs på dagsenteret – det vil jeg være med på! De serverer fiskepinner i hus 1, men i hus 2 skal de ha pasta til middag. Hva har jeg mest lyst på til middag i dag?

IBG er ikke et personlig hjelpemiddel, men et system for felleskapet. Det gir personalet/ støttepersoner muligheten til å dele informasjon på en enkel og tidsbesparende måte. Det gir mulighet for å koble på pårørende som ønsker tettere kontakt med sine kjære. Og det gir valgmuligheter og mulighet for mestring for beboerne/ brukerne.

IBG – tilgjengelig kommunikasjon og informasjon som inspirerer til aktiv deltagelse

Men uten et system rundt, virker ikke hjelpemiddelet

Hva ville Facebook vært uten at vi fôret det med innhold? Arrangementer, livshistorier og oppdateringer som gjør at det blir brukt av millioner av mennesker hver dag. Fellesskapet bidrar til innholdet så det blir relevant for alle. Det samme gjelder for et hjelpemiddel. Hvis det ikke blir fôret med (riktig) informasjon mister det sin interesse og formål.

Nye tider – nye muligheter

Moderne teknologi gir enorme muligheter. Men hvis vi ikke tilpasser den til de som ikke kan bruke det, faller de utenfor. Prisen vi betaler for det skjer i timer. Noen må “oversette”, oppdatere og inkludere hver enkelt. Vi må tørre å tenke nytt og vi må huske å inkludere alle. Formålet er ikke å ha mindre tid sammen, men ha bedre tid sammen. Få tid til å prate om andre ting enn gjøremål, hvem som er på vakt, hva slags mat vi skal spise. Heller ha fokus på det som gjør at vi blir bedre kjent, får den gode samtalen og dermed får det beste ut av tiden vår.

Vil du vite mer?

Vil du se nærmere på løsningene for selvstendighet og mestring? PlaNet og LiMo kan du prøve ut gratis i 30 dager. Vi kommer også gjerne til deg for å vise løsningene – uansett hvor du befinner deg i landet. Ta kontakt, så finner vi en tid som passer