Velkommen til vår kundestøtte

Her finner du de vanligste spørsmålene om våre tjenester og produkter. Finner du ikke det du leter etter ta gjerne kontakt med vår kundeservice.

Kategori

IBG

Det er administratorer i manager som inviterer pårørende inn.Den pårørende må så bekrefte sin identitet og bekrefte samtykke før kobling til bruker opprettes.

Åpne på egen side

Det er 100% opp til administratorer å velge hvilken informasjon som skal legges inn og hvorvidt brukerdata er “ekte” eller anonyme. Dette er tema på kursene vi kjører i forkant av oppstart da det må tas noen valg med hensyn til hvordan dere ønsker å bruke systemet. Jo mer åpent for brukerne jo større er mulighetene for å dele data dem i mellom. 
Systemet er en løsning for å bygge fellesskap og støtte aktiv deltakelse. Disse momentene understøttes best ved å dele en del informasjon og krever en bevissthet fra administratorene.

Åpne på egen side

Dette er beskrevet i databehandleravtalen begge parter signerer ved oppstart. Data er sikret på flere nivåer.

Åpne på egen side

Samtlige data lagres på en database på leverandørens datasenter som befinner seg i EU. Det mellomlagres kun informasjon på enheten for visning på skjerm (caching) – ingen permanente data lagres utover browserens cache. 

Åpne på egen side

Vi oppretter superbrukere i manager. Disse kan videre opprette brukere i systemet. Pålogging skjer med epost som brukernavn og et passord.

Åpne på egen side

Appen heter IBG Basic og kan lastes ned i Google Play eller App Store. Du må være registrert som bruker i systemet for å kunne logge deg på. En administrator som har tilgang til IBG Manager gir deg brukernavn og passord. Dette kan være en ekte eller en oppdiktet epostadresse og passord

Åpne på egen side

Man kan selv velge hvilke funksjoner man ønsker at skal ha hovedfokus på skjermen. Dette avtales som regel før leveranse slik at mest mulig er optimalisert for det aktuelle stedet.

Åpne på egen side

Ja både brukere og pårørende kan laste ned hver sin app for å få informasjon dersom det er ønskelig.
Denne blir da knyttet til “skjermen” hvor aktuell bruker hører til.

Åpne på egen side

Mange av funksjonene i IBG lar deg knytte egne bilder til oppslag,aktiviteter osv.
Vær oppmerksom på at bildene kan være maks 15mb og ikke mindre enn 200*200 pxl.

Åpne på egen side

Ja man kan knytte filmer fra YouTube,Dream Broker og Vimeo til oppslag på skjermen.

Åpne på egen side

Ja dette avtales ved leveranse av IBG skjerm. Typisk ønsker man at den er avslått om natten.

Åpne på egen side

Dersom IBG skjermen er sort, gjør følgende.

Slå av den lille datamaskinen som sitter bak på skjermen, deretter slå på skjermen ved hjelp av fjernkontrollen eller den lille bryteren på høyre side.

Når du er sikker på at skjermen er påslått, slår du på den lille datamaskinen bak på skjermen.

IBG systemet er også avhengig av nett tilgang for at det skal fungere, sjekk evt. at der er nett i nettverkskontakten den er tilkoblet.

Dersom maskinen mangler nett vil man ofte oppleve “hvit skjerm”.

Åpne på egen side

Prisen for IBG er avhengig av tre elementer

  1. hvilke skjermer har dere behov for?
  2. hvor mange kurs trenger dere for å komme i gang og bruke systemet?
  3. hvor mange brukere/ beboere skal bruke systemet? Personell og pårørende har gratis tilgang til IBG.

På siden implementering og priser forteller vi hvilke steg vi går gjennom for å tilrettelegge IBG til deres behov.

Åpne på egen side

Selv om IBG er et hjelpemiddel for individet er det også satt i et system. NAV støtter kun personlige hjelpemidler. Derfor er det ikke et hjelpemiddel det går an å søke via NAV Hjelpemiddelsentral.

Åpne på egen side