Bruk Mobilize Me for å gi barnet ditt en trygg skolestart

For alle barn er det en stor overgang å begynne på skolen. De må ta farvel med den trygge barnehagen, de kjente voksne, og de kjente omgivelsene. En helt ny verden venter dem, som de må bli kjent med og passe inn i. Har du et barn med spesielle utfordringer, som ADHD eller autisme, så kan overgangen virke enda mer overveldende. Derfor gir vi deg en rekke gode tips til hvordan du kan hjelpe barnet ditt til en god overgang.

Bruk Mobilize Me for å gi barnet ditt en trygg skolestart

Skrevet av: Anita Konge, Kommunikasjonssjef Mobilize Me

Skolestart

Når et barn begynner på skolen endrer det hverdagen til hele familien. Skoledagen starter på et nøyaktig tidspunkt, skolesekken skal pakkes og matpakken skal huskes. Fleksibiliteten som er kjent fra barnehagelivet forsvinner, og det krever noe ekstra av både barn og foreldre. Derfor kan en synlig struktur hjelpe alle i familien slik ikke noe blir glemt. På denne måten får barnet en trygghet for at rammene rundt er i orden.

Bygg nye vaner i Mobilize Me

En ny hverdag krever nye vaner. Men det er ikke alltid like lett å huske nye oppgaver. Man kan derfor lage en visuell struktur slik at man får en felles forståelse av hva som må gjøres. Til dette kan du for eksempel bruke Mobilize Me, som er et digitalt strukturverktøy.

Skolesekken skal pakkes

Den fine, nye skolesekken er det ultimate symbolet på at man har et skolebarn. Skolesekk skal pakkes hver dag, og det skal være nyspissede blyanter i pennalet. Det kan derfor være en god idé å gjøre en aktivitet hver kveld, som heter «Pakk skolesekken». Hvis du har en slik aktivitet i Mobilize Me, vil selve verktøyet minne deg på det, og barnet kan krysse av etter hvert som aktivitetene blir sjekket.

Ventetiden

Da har man kontroll på skolesekken, men hva nå? Hvordan er det egentlig å gå på skolen? Hvordan ser den ut? Og hvem skal være læreren min? Alle disse spørsmålene suser rundt i de fleste barns hoder når den nye skolehverdagen nærmer seg.

Usikkerhet

Har du et barn med behov for spesialpedagogikk, kan usikkerheten om hvilken klasse – eller kanskje hvilket skoletilbud barnet skal få, bli større. Dette gir barnet mindre tid enn sine jevnaldrende til å forberede seg til skolestart og delta i tilbud som SFO eller førskole.

Øk forberedelsene med Mobilize Me

Når du vet hvor barnet ditt skal gå på skole, kan du starte forberedelsene. Du kan for eksempel hjelpe barnet ditt å bygge opp skoledagen inne i Mobilize Me på forhånd. Der er det mulig å bygge en dagsstruktur ved hjelp av bilder. Dette kan være dine egne bilder, Google bildesøk eller bruk av det innebygde piktogramarkivet. På denne måten får barnet ditt en visuell gjennomgang av skoledagen, og han/hun er derfor bedre forberedt når dagen starter.

Dra på fotosafari før skolestart

Alle barn er ulike. Noen forstår best piktogrammer, mens andre trenger ekte bilder av de faktiske tingene. Hvis barnet ditt faller inn i den siste kategorien kan du dra på fotosafari på skolen. På de fleste skoler er lærere til stede en uke før og etter sommerferie for å avslutte og forberede seg på kommende skoleår. Du kan evt avtale med skolen om å komme innom en av disse ukene, og ta bilder av:

  • Klasserom
  • Knagg/ skap for ytterklær
  • Lærer / klassepedagog
  • Toaletter
  • Kjøleskap for matpakke
  • Lekeplassen
  • Gymsalen
  • Osv.

Hvis barnet ditt vil, kan han/hun til og med komme og fungere som fotograf. Forskningen viser at jo bedre barnet kjenner rammene og personalet før skolestart, jo større trivsel rundt skolestart.

Bygg skoledagen i Mobilize Me

Når du har fylt godt opp kamerarullen, er du klar for å lage en skoledag i Mobilize Me. Når barnets plan for de første dagene er klar, kan du enkelt legge alle dagens elementer inn i Mobilize Me. Detaljnivået avhenger selvfølgelig av hva barnet ditt trenger. Mange vil oppleve at barnet i starten trenger mange bilder og mange detaljer, men etter hvert vil noen få bilder være nok til å gi en oversikt.

Trygge omgivelser

Det kan være lurt å skru ned på mengden fritidsaktiviteter og lekeavtaler den første tiden. Barnet ditt vil ha mange inntrykk å bearbeide. Ro, nærvær og omsorg blir enda viktigere i denne perioden. For barn med spesielle behov kan det ta litt lengre tid å finne sin nye rolle, men man kommer dit.

God skolestart!