10 spørsmål – et pedagogisk redskap

10 spørsmål – et pedagogisk redskap

Hva, hvordan, hvorfor, hvor, når, hvor mye, hvor lenge, hvem, hva så og hvor? Disse spørreordene fungerer som et slags styresystem som hjelper å tydeliggjøre krav og forventninger til aktiviteter og situasjoner. For mange vil disse spørsmålene være automatisert og kan derfor bli tatt for gitt. For både barn og voksne med vansker rundt eksekutive funksjoner kan de være en stor utfordring. 

De 10 spørsmålene

Mangel på eksekutive funksjoner ses ofte i forbindelse med både autisme og ADHD. Er du utfordret på eksekutive funksjoner kan du blant annnet oppleve problemer med å planlegge, skape struktur og få oversikt over en oppgave. Da kan disse 10 oppgavene være med på å løse:

  1. Hva skal jeg gjøre (innhold)
  2. Hvorfor skal jeg gjøre det? (mening)
  3. Hvordan skal jeg gjøre det? (metode)
  4. Hvor skal jeg gjøre det? (plassering)
  5. Når skal jeg gjøre det? (tidspunkt)
  6. Hvor lenge skal jeg gjøre det? (tidshorisont)
  7. Hvor mye skal jeg gjøre? (mengde)
  8. Hvem skal jeg gjøre det med? (Personer)
  9. Hvem kan jeg få hjelp av? (person)
  10. Hva skal jeg etterpå? (neste steg)

Ved å ha oversikt over rekkefølgen, og svar på spørsmål som kan dukke opp flere ganger kan det bidra til mer ro i løpet av aktiviteten. 

Lagre som mal i Mobilize Me

Rikke Steen er mor til Lauge på 4 år og Niels på 10 år, som er diagnostisert med infantil autisme, ADHD og Tourettes syndrom. Niels bruker Mobilize Me for å få oversikt og struktur i hverdagen. Rikke har lagret de ti spørsmålene som en mal i Mobilize Me og bruker den hver gang de skal gjøre noe som bryter med hverdagens rutiner. Se under et eksempel på hvordan det kan brukes. Her er ikke tidsreferansen det viktigste – kun strukturen og svarene på spørsmålene.

Prøvelisens

Ønsker du enn prøvelisens for å se om Mobilize Me er noe for deg?