Hukommelse

Påminning og hjelp til å huske navn og rekkefølge, steder og hendelser