Kommunikasjon

Tale og språk mennesker imellom. Nærkommunikasjon og elektronisk kommunikasjon med datamaskiner og mobiltelefoner. Egenaktivert varsling og automatisk varsling.

Språk og tale

Enkleste form for kommunikasjon er tale. Med skader i munn og svelg kan det være vanskelig å snakke. En hjerneskade kan medføre vanskeligheter med å hente ord og uttrykk fra hjernens språksenter. Noen kan skrive det de ønsker å uttale - så kan det leses høyt med syntetisk eller innlest tale.  De som ikke kan bokstavere kan ha nytte av å bruke symboler og bilder istedenfor bokstaver og ord.
GRID 3
GRIDPAD PRO 11
GRIDPAD 10 AFASI
MINSPEAK Accent 1400
COGNITASS AFASI liten
DIALOG AFASI

Alarmer og varsling

Når det oppstår en hendelse og noen trenger hjelp, er det viktig å få sendt en melding så raskt og enkelt som mulig.
COGNITA FALLALARM ENKEL
SAFECALL SL12
SAFECALL SL14 - Skosåle

Bruke datamaskin

Det finnes mange andre måter å bruke en datamaskin på, enn med tastatur og mus. Det finnes alternative tastaturer og alternative mus.
QUHA ZONO Trådløs mus
Øyestyring - Mygaze assistiv 2
BrainFingers
JOYSTICK MUS TRÅDLØS
QUADJOY MUS BLUETOOTH
JOUSE 2
BIGKEYS
KEYSTROKES
BRYTERTILKOBLING TRÅDLØS
DARCI MORSE USB
BRYTERBOKS 12
BRYTERTILKOBLINGSKABEL 2 USB

E-post og SMS

Vi kommuniserer mer og mer.  Den største økningen er ved bruk av SMS og epost. Her er ulike produkter som gjør det mulig for fler å benytte disse kommunikasjonsformene.
COGNITASS AFASI liten
COGNITASS KOGNISJON Liten
GRID 3

Bruke mobiltelefon

Mobiltelefonene får fler og fler funksjoner. Det gjør det vanskeligere å bruke en mobiltelefon. Kanskje hadde det vært nok å kunne ringe enkelt til noen få personer?
UTGÅR PREMIUM COMAI Liten
SONECO Enkel Varsler Tale
SAFECALL SL12