Grid 3 Workshop

Dato: 17. april 2018, kl 10:00
Varighet: 5 timer
Arrangør: Cognita
Sted: Cognita, Oscarsgate 92, 0256 Oslo

Workshopen handler om å få ytterligere kunnskap om Grid 3 og alle mulighetene som finnes. Det blir mye praktisk jobbing for å optimalisere oppsett og lære mer om redigering.

Målsetningen er å viderutvikle løsninger og gi ideer for bruk av Grid 3. Du skal i forkant av workshopen ha tenkt gjennom hva du ønker å gjøre av tilpasninger i programmet. Ta ev. med deg en minnepenn / filer med bilder av personer og steder som du ønsker å legge inn.  

Det forutsettes at deltakerne har gjennomført grunnkurs.

Tiden vil bli brukt til å utvikle egne løsninger for aktuelle brukere, ta derfor med egen bærbar PC eller GridPad.  

Kurset er for logopeder, spesialpedagoger, lærere, assistenter, ergoterapeuter, foreldre og foresatte, vernepleiere og andre som jobber rundt personer med behov for ASK. 


Påmelding

Fornavn
Etternavn
Telefon
Email


Tilbake til kursoversikten