Kurs om ASK systemet Minspeak

Dato: 25. april 2018, kl 09:30
Varighet: 4,5 timer
Arrangør: NAV Hjelpemiddelsentral Østfold
Sted: NAV Hjelpemiddelsentral Østfold

Minspeak er et språkbasert grafisk system for alternativ og supplerende kommunikasjon. Det ble skapt av lingvisten Bruce Baker på 80 tallet, og har i dag mange brukere i USA og Storbritanina, Tyskland og mange spansk og fransktalende land. Minspeak har en bred brukergruppe, men den typiske Minspeakbruker har gode lærevner og språkforståeles og har store bevegelsesvansker som gjør det vanskelig å lære seg å snakke. Minspeak introduseres ideelt sett for brukeren i barnehagealder eller tidlig i barneskolen, og brukes som talehjelpemiddel gjennom hele livet.  Det finnes nå en norsk utgave av Minspeak, som ble utviklet på NAV Kompetansesenter i 2011- 13. I samarbeid med Statped utviklet Kompetansesenteret opplæringsmateriell til bruk i barnehage og skole. Dette finnes gratis tilgjengelig på Statpeds nettsider. 

 


Påmelding