Tid og struktur

Dato: 27. februar 2018, kl 09:30
Varighet: 6,5 time
Arrangør: NAV Hjelpemiddelsentral Vestfold
Sted: Nav Hjelpemiddelsentral Vestfold

Dette blir et praktisk kurs eller workshop der ulike hjelpemidler i forhold til struktur, oversikt, påminning og planleggig vil bli gjennomgått av firmaene Cognita og Abilia. 

Dette er hjelpemidler som kan være til hjelp ved en rekke kognitive vansker. Dagen blir delt i to, slik at begge firmaer får en halv dag hver til presentasjon av sine hjelpmidler.

Cognita presenterer fra 09:30 - 12:00

Abilia presenterer sine løsninger fra 12:30-15:00


Påmelding