Grid 3 Workshop

Dato: 20. februar 2018, kl 09:24
Varighet: 3 timer
Arrangør: Cognita
Sted: Cognita, Oscarsgate 92, 0256 Oslo

Kurset gir videre innsikt i Grid 3 ved hjelp, idéer og inspirasjon til arbeid med kommunikasjonsløsningene. 
Deltagelse forutsetter grunnkunnskaper enten fra grunnkurset eller ved at du har erfaring fra løsningene tidligere.

Kurset er for ansatte i førstelinjetjenesten, habiliteringstjenesten, fagsentre, pårørende, skole og barnehage.

Ta gjerne med egne foto som kan brukes i oppsettene.

Praktisk info:
Kurset har en varighet på 3 timer, men du kan bli så lenge du vil for å stille spørsmål.

Ta med egen PC med ferdig installert program for arbeid med eget brukeroppsett.

Adressen er Oscarsgate 92, 0256 Oslo - et steinkast fra Solli Plass.

Vi serverer lunsj til alle deltagere. Er du meldt på men kan ikke delta, setter vi pris på at du sier ifra, så vi slipper å kaste mat.

Velkommen til oss!

 


Påmelding

Fornavn
Etternavn
Telefon
Email


Tilbake til kursoversikten