Grid 3 Workshop

Dato: 24. mai 2018, kl 09:30
Varighet: 5 timer
Arrangør: NAV Hjelpemiddesentral Oslo og Akershus
Sted: NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus - Kabelgaten 2, Økern, 0580 Oslo

Workshop i Grid 3.
Kurset skal gi hjelp, idéer og inspirasjon til videre arbeid med kommunikasjonsløsningene. 
Forutsetter grunnkunnskaper i løsning man ønsker å jobbe med.
Vi får assistanse fra Cognita med praktisk bruk og idéer. 
Kurset legger opp til egenaktivitet, så eget datautstyr må medbringes.

Kurset er for ansatte i førstelinjetjenesten, habiliteringstjenesten, fagsentre, pårørende, skole og barnehage.

Fremmøte senest kl. 9:15. Kurset begynner presist.

Kurset er gratis. Mat kan kjøpes i kantinen


Påmelding