Symptomer

Symptomer på kognitiv svikt kan alle oppleve. Vanskeligheter med å huske navn på en person du møter, stoppe opp fordi du ikke kommer på hva det var du skulle hente eller vanskeligheter med å finne ord for å forklare hva du mener.

Det kan være fordi du er trett, har tatt medisiner eller annet som har redusert din kognitive funksjon. Heldigvis for de fleste går dette over. Men mange mennesker lever med kognitiv svikt til daglig og da kan hverdagen fortone seg som kaos. Det kan være vanskelig å utføre forskjellige aktiviteter og det kan bli problematisk å delta i skole og arbeidsliv og i sosiale aktiviteter.

Kognitiv svikt er oftest usynlig og et personlig problem. De det gjelder forteller også at det er et stort problem å bli forstått når de skal forklare vanskene.

Kognitiv svikt kan være medfødt eller ervervet ved ulykke eller sykdom. Det er like naturlig å benytte seg av et hjelpemiddel for å kompensere for kognitive funksjonsnedsettelser som for fysiske handikap.

Kognitiv svikt kan gi problemer med

  • Oppmerksomhet
  • Tidsforståelse
  • Orentering
  • Organisering
  • Språk og tale
  • Nylæring
  • Initiativ/igangsetting
  • Læring

Vi har spesifisert enkeltfunksjoner under samlekategoriene Kommunikasjon, Orientering og Hukommelse. Du kan gå inn på hvert stikkord og se forslag til hjelpemidler som kan redusere vanskene.

Kommunikasjon Orientering Hukommelse