Utviklingshemming

Kompetansemiljø om Utviklingshemming Nasjonalt Kompetansemiljø om Utviklingshemming
Interesse organisasjon Norsk Forbund for Utviklingshemmede