KAT-Kassen

Kognitiv Affektiv Trening (KAT) er en metode som inspirerer og strukturerer samtaler mellom mennesker rundt tanker, følelser og adferd ved hjelp av et sett nøye tilrettelagte verktøy under fellesbetegnelsen KA

KAT-kassen ble opprinnelig utviklet i Danmark til barn og unge innenfor autismespektret. I over ti år har materialet fremmet gjensidig dialog, selvinnsikt og økt kompetanse for brukerne.

Erfaringen med KAT-kassen har vist at det er et verdifullt hjelpemiddel i arbeidet med sosial kommunikasjon for en rekke målgrupper både innenfor normal- og spesialområdet.

Fullstendig mappe som inneholder alle verktøy for samtaler rundt tanker, følelser og adferd:

• Måler - minner om et termometer som kan konkretisere intenisteten av følelser, tanker, opplevelser og interesser

• Kroppen - illustrert forenkling av menneskekroppen, som hjelper å tydeliggjøre hvordan følelser påvirker oss fysisk.

• Hjulet - visualiserer mangfoldet som kjennetegner verden vi møter. Hjelper å dele et emne i flere komponenter og bidrar til prioriteringer og forståelse.

• Mine sirkler - visualiserer relasjoner, vennskap og interesser fra det helt nære til det mer offentlige og almenne.

• Året - Tidsverktøy som hjelper å utvikle begreper om tid.

• Uken - et klassisk skjema som kan brukes til å legge konkrete mål og handlingsplaner, samt evaluere hendelser ved hjelp av føleord og ansikter.

• Døgnet - bidrar til å vise hvordan stemninger, følelser, tanker og handlinger kan skifte over tid.

• Adferdspalett - oppdeling av adferd i ulike farger og karakteristikk som hjelper å observere, analysere og snakke om ulike adferdsmønstre på en naturlig måte.

• Følelser - 100 uttryksfulle ansikter som representerer stemninger og følelsesmessige tilstander i forskjellige kategorier, og et tilsvarende antall føleord som representerer språklig variasjon innenfor samme kategori.