MINSPEAK Accent 1400

 

Talemaskin med en effektiv metode som fremmer uavhengig kommunikasjon. 

Ferdig kjernevokabular, 1200 ord ligger inne.

Rask kommunikasjon med få trykk.

Alle betjeningsmuligheter og omgivelseskontroll.

Utviklet for personer med CP, autismespekterdiagnose samt oppståtte språkskader.

 

METODEN MINSPEAK

Minspeak er en effektiv og rask metode som fremmer uavhengig kommunikasjon. Naturlige assosiasjoner til ikoner gir et stort ordforråd ut fra et enkelt tastatur.

Kjernevokabularet er vesentlig i språket vårt. Med et lite antall ikoner kan personen selvstendig uttrykke et større vokabular uten å bokstavere elller finne frem i et stort antall symboler.

Fargekoding støtter valg av ordklasser og funksjoner.

 

Med Minspeak kan du få grammatikalsk riktige setninger for verbene har bøyningsformer. Du finner adjektiv og adverb samt endinger til substandtivene.