MOBILIZE ME liten

MOBILIZE ME liten visualiserer hverdagens struktur med bilder og tidsmarkør. 

 

HMS .nr 201912 

MOBILIZE ME er utviklet for personer med kognitive funksjonsnedsettesler som f.eks ADHD og autisme, hvor det er behov for deling av informasjon med deres støttepersoner.

Ved MOBILIZE ME har brukeren egen enhet. Støttepersoner har adgang til å redigere og dele informasjon.

 

Brukeren har sinegen enhet, mens støttepersoner har adgang til å redigere og dele informasjon. 

Brukeren får sin dag og sin uke (om ønskelig) på på sin enhet. Her er strukturen tydelig med hovedaktiviteter som kan deles opp i delaktiviteter med bilde og notater. Brukeren kan krysse av for utført og det kan knyttes ne tidsnedteller til hver delaktivitet.

Støttepersoner legger inn aktivitetene i planleggingsmodulen (lilla visning) og bruker egne bilder eller symboler. Det er også svært enkelt å hente bilder fra Google direkte inn i MOBILIZE ME. Flere støttepersoner kan redigere for den samme brukeren. De er planleggingsmodulen man lager struktur og rutiner for brukeren.