TIDVISER PLUSS liten
Ambåndsur som visualiserer nedtellingen av et tidsintervall.
 
HMS.nr 192341 
  • Digital visning av tiden
  • Påminning med lys
  • Påminning med vibrasjon
  • Bakgrunnslys
  • Gjentagende alarm
  • Innstilling av tidsintervall 2-60 min.
  • Inntil 32 timers nedtelling
  • Visuell nedtelling av intervallet
  • Enkel instilling av klokka
  • Finnes i liten og stor utgave